Симптоми и синдроми

ЕКГ – елевация на ST-сегмента (изчезваща след преминаване на болката)

Не пропускайте

Коментари