Симптоми и синдроми

ЕКГ – ДББ (десен бедрен блок)

Не пропускайте

Коментари