Симптоми и синдроми

ЕКГ – дълбоки SI- и QIII-зъбци, отрицателни TIII- и TV1 – V3-вълни

Не пропускайте

Коментари