Симптоми и синдроми

ЕКГ – 3 снижени повече от 1 mm ST- и T-сегмента при физическо усилие

Не пропускайте

Коментари