Симптоми и синдроми

Динамореограма (обемна и скоростна) – снижение на кръвонапълването

Не пропускайте

Коментари