Симптоми и синдроми

Чувствителност на върха на пръстите, ушите и носа изгубена

Не пропускайте

Коментари