Симптоми и синдроми

Биопсия бъбречна – пролиферативен гломерулит с фиброзно-епителни полулуния и интракапсуларни синехии

Не пропускайте

Коментари