Симптоми и синдроми

Биопсия бъбречна – имунофлуоресцентно изследване – дифузно отлагане на IgA в мезангиума

Не пропускайте

Коментари