Симптоми и синдроми

Артериография – стеснение или запушване на a. brachialis или a. radialis

Не пропускайте

Коментари