Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – увеличено дясно предсърдие и стеснена a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари