Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – удължено задържане на контрастната материя в разклоненията на a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари