Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – стеноза на isthmus aortae

Не пропускайте

Коментари