Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – регургитация на контрастната материя от a. pulmonalis в дясната камера

Не пропускайте

Коментари