Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – разреждане на контрастната материя в a. pulmonalis (на началните снимки)

Не пропускайте

Коментари