Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – продължително задържане на контрастната материя в a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари