Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – поява на контрастната материя в дясното предсърдие по-рано от периферната артерия

Не пропускайте

Коментари