Симптоми и синдроми

Ангиокардиография – намален калибър на отделни разклонения на a. pulmonalis

Не пропускайте

Коментари