Симптоми и синдроми

Анамнеза – хипертонична болест, хроничен пиелонефрит, хроничен гломерулонефрит, поликистозни бъбреци, феохромоцитом, токсикоза на бременността, еклампсия, нодозен полиартериит, склеродермия, дисеминиран лупус, коарктация на аортата и др.

Не пропускайте

Коментари