Състояния и заболявания

Злокачествени тумори на щитовидната жлеза

Честота

3/100 000 заболявания годишно; съотношението на жените към мъжете възлиза на 3 - 4 : 1 за диференциран карцином; това съотношение се изравнява при С-клетъчния и анапластичния карцином.

Етиология

  • Генетични фактори (медуларен карцином)
  • Йонизиращи лъчи
  • Неизвестни фактори

Не пропускайте

Коментари