Състояния и заболявания

Запушване на артериалните съдове на мозъка и исхемичен мозъчен инфаркт (енцефаломалация)

Съдържание

 1. Запушване на артериалните съдове на мозъка и исхемичен мозъчен инфаркт (енцефаломалация)
 2. Клинична картина
 3. Диагноза и диференциална диагноза
 4. Лечение и прогноза

Група нарушения, а именно:

 • Тромбоза на извънчерепни мозъчни артерии: артериите между аортната дъга и основата на черепа (супрааорталните клонове на аортната дъга): truncus brachiocephalicus, a. subclavia - a. vertebralis, a. carotis communis et interna (предилекционни места: каротидното разклонение). Най-често срещаното нарушение на оросяването е това на a. carotis interna (ACI) - в 50% от случаите.
 • Тромбози на вътречерепните мозъчни артерии: на circulus arteriosus Willisi и изхождащите от него артерии; най-често срещана локализация е a. cerebri media (ACM) - в 25% от случаите.
 • Исхемичен мозъчен инфаркт: увреждане на мозъчната тъкан вследствие локално остро настъпило нарушение в мозъчното кръвообръщение.

Честота

Исхемичните мозъчни инфаркти причиняват 70% от всички остри мозъчно-съдови заболявания ("удари") и са на трето място в статистиката на причините за смърт (след ИБС и злокачествените заболявания) и се числят към най-честите причини за инвалидизиране в пo-напреднала възраст. 70% от по-големите исхемични мозъчни инфаркти са предизвикани от макроангиопатия, 30% - от емболизираща ИБС.

Етиология

 • Атеросклероза и артериална тромбоза
 • Артериални емболии от лявата половина на сърцето (при митрални пороци, миокарден инфаркт, предсърдно мъждене и др.), както и от плаки/тромби в a. carotis
 • Други причини: дисекация на извънчерепните мозъчни артерии, васкулити (при по-млади пациенти)

Патогенеза на макро- и микроангиопатията

 • Мозъчна микроангиопатия на малките перфорантни артерии:
  • Малки лакунарни инфаркти
  • Субкортикална атеросклеротична енцефалопатия (САЕ) - М. Binswanger): протича по-продължително с евентуално развитие на деменция. Основни рискови фактори: артериална хипертония!
 • Макроангиопатия:
  • Макроангиопатия на вътречерепните мозъчни артерии (10%). Предилекционни места: каротидният сифон и основният клон на a. cerebri media (ACM)
  • Макроангиопатия на извънчерепните мозъчни артерии (90%). Патогенетично значими за настъпване на инсулт обикновено са само стенозите/запушванията на a. carotis interna (ACI). Инфактите в басейна на ACI, обикновено се дължат на артерио-артериални емболии = пренасяне на тромботичен материал от ACI. Стенози със стесняване на лумена под 75% обикновено протичат безсимптомно. Единствено в случай на инсуфициентен circulus arteriosus Willisi едностранните високостепенни стенози/залушвания на ACI предизвикват такова критично понижение на перфузионното налягане, че в "крайните полета" на мозъка се стига до хеморагични инфаркти.

Размерът на неврологичните нарушения зависи от:

 • Локализацията на стенозата/запушването
 • Наличието на компенсаторни анастомози
 • Кръвното налягане и вискозитета на кръвта: внезапното понижаване на кръвното налягане или високия хематокрит могат да доведат до критично ниска перфузия в постстенотичния участък.
 • Размера на исхемичната мозъчна зона: в резултат на острата мозъчна исхемия настъпва срив в авторегулацията на мозъчното кръвооросяване. Настъпва вазопарализа и оросяването става зависимо от артериалното налягане и реологичните качества на кръвта.

Патогенеза

 • Териториалните инфаркти (инфаркти в зоната на кръвооросяване на дадена артерия) възникват в резултат на тромботични или емболични запушвания на големите мозъчни артерии и са локализирани в стволовите ганглии или представляват дребни корови/подкорови огнища.
 • Екстратериториални инфаркти: те са разположени в перивентрикулните и подкорови участъци на мозъка. Съществуват два типа:
  • Гранични зонови инфаркти - възникват във "вододелния участък" между две съдови зони.
  • Инфаркти в крайните зони, оросявани от даден съд. Те възникват в неколатерализираните участъци, оросявани от мозъчните артерии ("крайните полета").

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари