Състояния и заболявания

Западнонилска треска

На латински език: Encephalitis Nili occidentalis
На английски език: West Nile fever

Въведение

До средата на ХХ в. западнонилската треска се е срещала единствено в тропичните и субтропичните области на Африка и Азия. В последните години обаче тя активно разширява областите си на обхват. През 1999 г. е регистрирана за пръв път и на американския континент. Роля за това разпространение изиграва антропогенният фактор, като дори една от теориите за това се базира и на биотероризъм от страна на режима в Ирак.

Преносители (вектори)

Вектори на заболяването са комари от род Culex. Боледуват основно птици, но също така и хора, коне, кучета, котки, прилепи, скунксове, катерици, алигатори. Заразяват се след ухапване от комар или, доста по-рядко, от кърлеж. Заболяването протича с признаци на инфлуенца – треска, изтичане на слузни секрети от носа, възпаления на лигавиците. При по-тежките случаи се наблюдава възпаление на мозъка (енцефалит). Смъртността при хората е ниска и в повечето случаи заболяването протича безсимптомно – 80% преболедуват, без да показват клинична изява, а смъртността е в рамките на 10% от боледуващите с проявени клинични признаци. Резервоари на вируса са предимно птици и много по-рядко коне. При тях стадият на виремия е по-дълъг и позволява заразяване на нови вектори. Според доклад на Обществото за опазване на дивата природа (Wildlife Conservation Society), глобалното затопляне е една от предпоставките за бързото разпространение на някои заболявания, които доскоро са класифицирани като „екзотични“ или „тропически“. В доклада организацията включва 12 особено опасни зоонози, които могат да се разпространят сериозно по цял свят, успоредно с хода на климатичните промени. В списъка на тези заболявания, заедно с Ебола, треска от долината Рифт и птичи грип, е включена и западнонилската треска. Причина за това е, че доскоро характерното само за района на Африка и Близкия изток заболяване се разпространява в райони с по-студен климат, каквито са Канада и САЩ. Глобалното затопляне обаче не е основната причина за масовото разпространение на заболявания на места, в които те са били напълно непознати. Причина за това основно играе антропогенният фактор. Днес хората се придвижват до различните краища на света в рамките на няколко часа. Това се отнася и за превоза на стоки и товари. Заедно с тях обаче се придвижват до всички краища на планетата и растителни и животински видове. Така се създава предпоставка не само за пренасяне на заразни агенти, но и за представяне на видове, нехарактерни за местните популации. Подобно е и положението с внасянето в Европа на един от векторите на западнонилската треска – тигровия комар.

Източник(ци):

Уикипедия

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари