Състояния и заболявания

Захарен диабет

Синоними: Захарна болест
На английски език: Diabetes mellitus

Съдържание

 1. Захарен диабет
 2. Етиология на инсулинозависим диабет (тип 1)
 3. Етиология на неинсулинозависим диабет (тип 2)
 4. Генетични фактори
 5. Фактори, благоприятстващи развитието на диабет от II тип
 6. MODY-диабет
 7. Гестационен диабет
 8. Клинична картина на проявения захарен диабет
 9. Усложнения при захарен диабет
 10. Диагноза на захарен диабет
 11. Медикаментозно лечение при захарен диабет
 12. Медикаменти за лечение на захарен диабет
 13. Инсулин
 14. Инсулинови препарати
 15. Усложнения при инсулиновото лечение
 16. Други причини за увеличаването на инсулиновите нужди
 17. Конвенционално лечение с инсулин
 18. Интензифицирана инсулинова терапия
 19. Цел на лечението
 20. Лечение на диабета по време на бременност
 21. Диабет и оперативни вмешателства
 22. Прогноза при захарен диабет
 23. Дефиниция, епидемиология и класификация на захарния диабет в детска възраст
 24. Клинични характеристики на основните типове захарен диабет в детска възраст
 25. Диабетна кетоацидоза в детска възраст
 26. "Болни" дни при децата с диабет

Етиология на инсулинозависим диабет (тип 1)

Основното в етиопатогенезата е разрушаването на В-клетките на Лангерхансовите острови в резултат на автоимунен инсулинит с абсолютен инсулинов недоимък, който налага заместително лечение. Етиологично вероятно се касае за автоимунно заболяване. Генетичните фактори играят роля на предразполагащи фактори: 20% от диабетиците от тип I имат положителна фамилна анамнеза (с наличие на диабет от тип I) и над 90% са носители на антигените DR3 и DR4 от HLA-системата.

За автоимунен инсулинит свидетелстват следните находки при новопоявил се диабет от I тип:

1. Инфилтрация на Лангерхансовите острови с автореактивни Т-лимфоцити

2. Доказване на автоантитела:

 • Ат, насочени срещу островните клетки (ICA) в 70 - 90%
 • Ат, насочени срещу инсулина и проинсулина (IAA и PIAA) в 10 - 50%
 • Ат, насочени срещу редуктазата на глутаминовата киселина на В-клетките (анти-64КD-протеин)

3. Ремисии при провеждането на имуносупресивно лечение

ICA и IAA могат да бъдат доказани още години преди изявата на диабета. Обсъжда се възможността за индуциране на автоимунния процес вследствие вирусна инфекция.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари