Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт

Съдържание

  1. Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт
  2. Патофизиология
  3. Клинична картина
  4. Лечение и прогноза

Вследствие смутено развитие между двете системи на кръвообръщението с различно налягане възниква пряка комуникация (шънт):

Не пропускайте

Коментари