Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт

Съдържание

  1. Вродени сърдечни пороци с ляво-десен шънт
  2. Патофизиология
  3. Клинична картина
  4. Лечение и прогноза

Вследствие смутено развитие между двете системи на кръвообръщението с различно налягане възниква пряка комуникация (шънт):

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари