Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с дясно-ляв шънт

Съдържание

  1. Вродени сърдечни пороци с дясно-ляв шънт
  2. Клинична картина

Не пропускайте

Коментари