Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци

Синоними: конгенитални вициуми

Честотата на вродените сърдечни пороци е 1% от всички живородени. Осемте най-често срещани порока представляват 80% от всички вродени сърдечни пороци:

  • Дефект на междукамерния септум (25 - 30%)
  • Дефект на междупредсърдния септум (10%)
  • Персистиращ ductus arteriosus (10%)
  • Стеноза на аортния истмус (7%)
  • Стеноза на пулмоналната клапа (7%)
  • Стеноза на аортната клапа (6%)
  • Тетралогия на Fallot (6%)
  • Транспозиция на големите артерии (4%)

В страните с добре развито педиатрично обслужване вродените сърдечни пороци обикновено се диагностицират още в ранна детска възраст и при наличие на показания се подлагат на оперативна корекция. При възрастните пациенти се наблюдават предимно безсимптомно протичащи вродени пороци. Изявени форми могат да бъдат установени у жители на страни, в които медицинското обслужване е по-слабо развито.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари