Състояния и заболявания

Вроден лобарен емфизем

Дължи се на аномалия на хрущялните пръстени на лобарния бронх, намалена еластичност на неговата стената, аномалия на мукозата. Засяга се предимно горния ляв лоб. Патоморфологически се представя с дилатация на алвеолите и деструкция на алвеоларната стена. Развива се вентилен механизъм, в резултатът на което се влошава газовата обмяна и намалява виталния капацитет. Демонстрира се в новорожденска възраст, рядко до първата година, с картината на прогресираща дихателна недостатъчност. Рентгеновият образ е характерен – силно повишена прозрачност на съответния лоб с частично херниране на медиастинума и ателектаза на долния лоб (фиг 8). Лечението е хирургическо – лобектомия.

Не пропускайте

Коментари