Състояния и заболявания

Внезапна сърдечна смърт

Синоними: спиране на сърцето и на кръвообръщението
На английски език: sudden cardiac death (SCD)

Съдържание

 1. Внезапна сърдечна смърт
 2. Диагноза
 3. Лечение
 4. Прогноза

Известни са две форми:

 • Асистолично (хиподинамично спиране на сърцето (20%) = арест на синусовия възел или проводен блок (асистолия).
 • Тахисистолично (хипердинамично) спиране на сърцето (80%) = камерно трептене, камерно мъждене, екстремна камерна тахикардия.
 • Особени форми: електромеханична дисоциация (EMD, "weak action" или хипосистолия) - на ЕКГ-записа е налице сърдечна активност, без от нея да произтича механично съкращение.

Етиология

 • Респираторни причини: засягане на дихателните пътища, аспирация, централно увреждане на дишането, отравяния, нервно-мускулни причини, кислороден дефицит във вдишвания въздух (удавяне, задушаване)
 • Циркулаторни причини: шок на кръвообръщението с различна генеза, белодробна емболия
 • Причини от страна на сърцето: сърдечен инфаркт и други миокардни заболявания, ритъмни нарушения, електроудар, електролитни нарушения, медикаментозно-токсични причини, сърдечна тампонада, хипотермия
 • В терминалния стадий на различни заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари