Състояния и заболявания

Внезапна сърдечна смърт

Синоними: спиране на сърцето и на кръвообръщението
На английски език: sudden cardiac death (SCD)

Съдържание

 1. Внезапна сърдечна смърт
 2. Диагноза
 3. Лечение
 4. Прогноза

Известни са две форми:

 • Асистолично (хиподинамично спиране на сърцето (20%) = арест на синусовия възел или проводен блок (асистолия).
 • Тахисистолично (хипердинамично) спиране на сърцето (80%) = камерно трептене, камерно мъждене, екстремна камерна тахикардия.
 • Особени форми: електромеханична дисоциация (EMD, "weak action" или хипосистолия) - на ЕКГ-записа е налице сърдечна активност, без от нея да произтича механично съкращение.

Етиология

 • Респираторни причини: засягане на дихателните пътища, аспирация, централно увреждане на дишането, отравяния, нервно-мускулни причини, кислороден дефицит във вдишвания въздух (удавяне, задушаване)
 • Циркулаторни причини: шок на кръвообръщението с различна генеза, белодробна емболия
 • Причини от страна на сърцето: сърдечен инфаркт и други миокардни заболявания, ритъмни нарушения, електроудар, електролитни нарушения, медикаментозно-токсични причини, сърдечна тампонада, хипотермия
 • В терминалния стадий на различни заболявания

Не пропускайте

Коментари