Състояния и заболявания

Вирусен хепатит D

На латински език: Hepatitis viralis D

Въведение

Хепатит D (delta) може да възникне при дълготрайно носителство на хепатит В или да възникне по същото време, по което става заразяването с хепатит В. Когато HBV- и HDV-инфекциите се развиват по едно и също време, състояние, наречено коинфекция, след възстановяването само 2 – 5% от пациентите стават хронични носители (наличие на вирус в кръвта им повече от шест месеца след инфекция). Когато HBV-инфекцията се появява първо и е последвана от HDV-инфекция, състоянието се нарича суперинфекция. Това е по-тежката ситуация. Между половин и две трети от пациентите с суперинфекция развиват тежък остър хепатит. В чернодробните клетки има голям брой HBV-вируси, HDV довежда до тенденция да се възпроизвеждат по-активно. Мащабната инфекция и чернодробната недостатъчност са по-чести при суперинфекция.

Епидемиология

HDV-инфекцията се среща по целия свят, но преобладава в Южна Европа, Балканския полуостров, Средния Изток, Южна Индия и част от Африка. Рядко се среща в Далечния Изток (изключвайки Япония) и Южна Америка. Но са докладвани епидемии от хепатит D в басейна на Амазония, Бразилия, Колумбия, Венецуела и екваториална Африка. В тези райони са засегнати децата от бедните райони и смъртността при тях е висока.

На вашето внимание

Източник(ци):

Хепактив

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари