Състояния и заболявания

Вътрекамерни блокове

Синоними: бедрени блокове, фасцикуларни блокове

Етиология

Исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт, миокардит и кардиомиопатии, обременяване на дясната камера (например вследствие вродени пороци или белодробна емболия → непълен или пълен десен бедрен бпок) и идиопатична етиология (М. Lenegre и М. Lev)

Локализацията е под снопа на Хис. Предвид трифасцикуларната структура на камерната проводна система се различават:

 • монофасцикуларни блокове
 • бифасцикуларни блокове
 • трифасцикуларни блокове

Както и при останалите проводни нарушения се наблюдават три степени на тежест:

 • I - непълен блок
 • II - интермитентен блок
 • III - постоянен блок

С изключение на трифасцикуларния блок (който показва в повърхностната ЕКГ образ, еднакъв на този при пълен блок) при бедрените блокове не се наблюдават клинично доловими ритъмни нарушения (диагнозата се поставя единствено посредством ЕКГ).

 1. Десен бедрен блок (блок в дясното разклонение на бедрото на Tawara): QRS-интервалът е над 0.11 sec, началото на окончателната реполяризация закъснява, налице е дискордантност между крайната част на камерната систола (ST/Т) и камерния комплекс (QRS), S-зъбец в l,R и V1, разцепване на камерния комплекс под формата на буквата М. Непълен десен бедрен блок: QRS-интервал < 0,11 сек.
 2. Преден ляв хемиблок: (патологичен ляв тип електрическа ос: RI/SII/SIII - тип с дълбоки S-зъбци включително до V6)
 3. Заден ляв хемиблок (картина на десен тип електрическа ос (+90 до +120 градуса) - диагнозата може да бъде сигурна, при положение, че десният тип ел. ос не може да бъде обяснен с обременяване на дясната камера
 4. Пълен ляв бедрен блок: той може да възникне вследствие монофасцикуларен блок (блокирано е лявото клонче на Tawara преди разклонението) или бифасцикуларен блок (2+3). ЕКГ: QRS-интервалът е над 0,11 сек., закъснява началото на окончателната реполяризация, S-зъбецът в V1/2 е широк и дълбок, камерният комплекс в V5/6 е разцепен.

В резултат от съчетаването на образите при монофасцикуларни блокове възникват бифасцикуларни блокове. Последните могат да ca предшественици на трифасцикуларния бедрен блок (с опасност от поява на пристъпи на Adams-Stokes както при пълен AV- блок).

Лечение

 • на основното заболяване
 • При бифасцикуларен блок (например десен бедрен блок + ляв преден хемиблок) трябва да се прецени дали да се инсталира пейсмейкър, особено при положение, че има анамнестични данни за виене на свят или синкопи, или допълнително е налице АV-блок I степен (удължен PQ-интервал). Ако хисограмата показва удължен НV-интервал, се препоръчва профилактично поставяне на пейсмейкър
 • Лечението на трифасцикуларния блок е сходно с това на пълния AV-блок

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари