Състояния и заболявания

Вътрекамерни блокове

Синоними: бедрени блокове, фасцикуларни блокове

Етиология

Исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт, миокардит и кардиомиопатии, обременяване на дясната камера (например вследствие вродени пороци или белодробна емболия → непълен или пълен десен бедрен бпок) и идиопатична етиология (М. Lenegre и М. Lev)

Локализацията е под снопа на Хис. Предвид трифасцикуларната структура на камерната проводна система се различават:

 • монофасцикуларни блокове
 • бифасцикуларни блокове
 • трифасцикуларни блокове

Както и при останалите проводни нарушения се наблюдават три степени на тежест:

 • I - непълен блок
 • II - интермитентен блок
 • III - постоянен блок

С изключение на трифасцикуларния блок (който показва в повърхностната ЕКГ образ, еднакъв на този при пълен блок) при бедрените блокове не се наблюдават клинично доловими ритъмни нарушения (диагнозата се поставя единствено посредством ЕКГ).

 1. Десен бедрен блок (блок в дясното разклонение на бедрото на Tawara): QRS-интервалът е над 0.11 sec, началото на окончателната реполяризация закъснява, налице е дискордантност между крайната част на камерната систола (ST/Т) и камерния комплекс (QRS), S-зъбец в l,R и V1, разцепване на камерния комплекс под формата на буквата М. Непълен десен бедрен блок: QRS-интервал < 0,11 сек.
 2. Преден ляв хемиблок: (патологичен ляв тип електрическа ос: RI/SII/SIII - тип с дълбоки S-зъбци включително до V6)
 3. Заден ляв хемиблок (картина на десен тип електрическа ос (+90 до +120 градуса) - диагнозата може да бъде сигурна, при положение, че десният тип ел. ос не може да бъде обяснен с обременяване на дясната камера
 4. Пълен ляв бедрен блок: той може да възникне вследствие монофасцикуларен блок (блокирано е лявото клонче на Tawara преди разклонението) или бифасцикуларен блок (2+3). ЕКГ: QRS-интервалът е над 0,11 сек., закъснява началото на окончателната реполяризация, S-зъбецът в V1/2 е широк и дълбок, камерният комплекс в V5/6 е разцепен.

В резултат от съчетаването на образите при монофасцикуларни блокове възникват бифасцикуларни блокове. Последните могат да ca предшественици на трифасцикуларния бедрен блок (с опасност от поява на пристъпи на Adams-Stokes както при пълен AV- блок).

Лечение

 • на основното заболяване
 • При бифасцикуларен блок (например десен бедрен блок + ляв преден хемиблок) трябва да се прецени дали да се инсталира пейсмейкър, особено при положение, че има анамнестични данни за виене на свят или синкопи, или допълнително е налице АV-блок I степен (удължен PQ-интервал). Ако хисограмата показва удължен НV-интервал, се препоръчва профилактично поставяне на пейсмейкър
 • Лечението на трифасцикуларния блок е сходно с това на пълния AV-блок

Не пропускайте

Коментари