Състояния и заболявания

Васкулити

Определение за васкулити

Васкулитите представляват имунореактивно предизвикани възпаления на съдовете с увреждане на засегнатите органи. Спектърът на клиничните симптоми зависи от размера и локализацията на въвлечените съдове и органи.

Класификация:

 • Първични васкулити:
  • Системен некротизиращ васкулит:
   • Класически нодозен панартериит
   • Алергичен артериит (ангиит) и грануломатоза (синдром на Churg-Strauss)
  • Хиперсензитивен васкулит
  • Вегенерова грануломатоза
  • Гигантоклетъчни артериити:
   • Ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)
   • Артериит на Такаяшу (Takayasu)
  • Други васкулитни синдроми:
   • Облитериращ тромбангиит
   • Синдром на Кавазаки (Kawasaki)
 • Вторични васкулити, например при:
  • Ревматоиден артрит, колагенози и други автоимунни заболявания
  • Инфекциозни заболявания (например СПИН)
  • Прием на някои медикаменти

Не пропускайте

Коментари