Състояния и заболявания

Васкулити

Определение за васкулити

Васкулитите представляват имунореактивно предизвикани възпаления на съдовете с увреждане на засегнатите органи. Спектърът на клиничните симптоми зависи от размера и локализацията на въвлечените съдове и органи.

Класификация:

 • Първични васкулити:
  • Системен некротизиращ васкулит:
   • Класически нодозен панартериит
   • Алергичен артериит (ангиит) и грануломатоза (синдром на Churg-Strauss)
  • Хиперсензитивен васкулит
  • Вегенерова грануломатоза
  • Гигантоклетъчни артериити:
   • Ревматична полимиалгия и темпорален артериит на Horton (Хортън)
   • Артериит на Такаяшу (Takayasu)
  • Други васкулитни синдроми:
   • Облитериращ тромбангиит
   • Синдром на Кавазаки (Kawasaki)
 • Вторични васкулити, например при:
  • Ревматоиден артрит, колагенози и други автоимунни заболявания
  • Инфекциозни заболявания (например СПИН)
  • Прием на някои медикаменти

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари