Състояния и заболявания

Уретрит

Определение

Изолираната инфекция на pars anterior urethrae, дистално от вътрешния сфинктер по етиологични, клинични и прогностични съображения трябва да бъде разграничена от инфекциите на по-високо разположените пикочни пътища.

Честота

Често срещано заболяване, наличие на много нерегистрирани случаи

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари