Състояния и заболявания

Уретрит

Определение

Изолираната инфекция на pars anterior urethrae, дистално от вътрешния сфинктер по етиологични, клинични и прогностични съображения трябва да бъде разграничена от инфекциите на по-високо разположените пикочни пътища.

Честота

Често срещано заболяване, наличие на много нерегистрирани случаи

Не пропускайте

Коментари