Състояния и заболявания

СПИН (Синдром на придобитата имунна недостатъчност)

На английски език: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Съществуват данни за спорадични случаи на заболели от СПИН още през 70-те години на XX век, а от 80-те години честотата на тези случаи нараства, първо в Централна Африка (Заир, Руанда), а след това и в Хаити, Карибския басейн и САЩ. От там заболяването се разпространява в Европа и други региони. Докато в Централна Африка мъжете и жените са засегнати в еднаква степен (главен източник на заразата е проституцията), то в САЩ и Европа досега заболяват предимно хомо- и бисексуални мъже, както и наркомани, които си инжектират венозни наркотици.

Причинител на СПИН

Причинител на СПИН е HIV (Human Immunodeficiency Virus). Съществуват два типа вируси, обозначавани като HIV-1 и HIV-2. В Европа обикновено се среща HIV-1, а в Западна Африка – предимно HIV-2. Известни са различни подтипове, произхождащи от тези два типа. Възможна е двойна инфекция с HIV-1 и HIV-2.

HIV се числи към РНК-ретровирусите, които съдържат ензима обратна транскриптаза и са наречени на него. HIV e лимфотропен и невротропен вирус, което означава, че имунната и нервната система биват засегнати директно. Заразените с вируса образуват антитела, които са насочени срещу него, но не водят до елиминирането му.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари