Състояния и заболявания

Смесена колагеноза (Синдром на Шарп)

На английски език: Sharp syndrome, mixed connective tussue disease (MCTD)

Синдромът на Шарп не се характеризира със своя специфична клинична картина, а включва описанието на припокриващата се симптоматика на системния лупус еритематодес (СЛЕ), склеродермията, полимиозита и ревматоидния артрит, при което рядко се среща засягане на сърцето и бъбреците.

Патогномонично е доказването на ANA (антинуклеарни антитела) при почти всички пациенти. След допълнително диференциране на антителата обикновено се касае за антирибонуклеинови протеини (анти-РНП-Ат).

Поради относително благоприятната прогноза често не се налага имуносупресивно лечение, а единствено лечение с нестероидни противовъзпалителни препарати и евентуално стероиди.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари