Състояния и заболявания

Синоатриален (SA) блок

Синоними: синусо-предсърден блок

Съдържание

  1. Синоатриален (SA) блок
  2. Клинична картина и лечение

Етиология

Sick-Sinus-синдром, предозиране на дигиталисовите ипи антиаритмични cpeдства, миокардит, исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт.

Съществуват три степени на тежест:

  • SA-блок I степен (забавено провеждане на възбуждението от синусовия възел към предсърдната мускулатура). He ce разпознава на обичайно ЕКГ.
  • SA-блок II степен (интермитентно прекъсване на провеждането:
    • Тип I (периодика на Wenckebach). ЕКГ: при запазващ се PQ-интервал с всяко съкращение РР-интервалите стават все по-къси и по-късно до настъпване на по-дълга пауза (от несъстояло се съкращение), която обаче е по-къса от удвоения предшестващ РР-интервал (Диференциална диагноза: синусова аритмия).
    • Тип II (Mobitz). EKГ: появяват се ЕКГ-паузи, чиято продължителност е два или повече пъти по-голяма от нормалния РР-интервал.
  • SА-блок III степен (пълно прекъсване на провеждането към предсърдния миокард). Ако при това латентният период до включването на нодален или камерен заместителен ритъм продължи по-дълго, се появяват пристъпи на Adams-Stokes подобно на пълния AV-блок. В обичайната ЕКГ SA-блокът III степен не може да бъде различен от ареста на синусовия възел (спиране на синусовия възел).

Не пропускайте

Коментари