Състояния и заболявания

Синоатриален (SA) блок

Синоними: синусо-предсърден блок

Съдържание

  1. Синоатриален (SA) блок
  2. Клинична картина и лечение

Етиология

Sick-Sinus-синдром, предозиране на дигиталисовите ипи антиаритмични cpeдства, миокардит, исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт.

Съществуват три степени на тежест:

  • SA-блок I степен (забавено провеждане на възбуждението от синусовия възел към предсърдната мускулатура). He ce разпознава на обичайно ЕКГ.
  • SA-блок II степен (интермитентно прекъсване на провеждането:
    • Тип I (периодика на Wenckebach). ЕКГ: при запазващ се PQ-интервал с всяко съкращение РР-интервалите стават все по-къси и по-късно до настъпване на по-дълга пауза (от несъстояло се съкращение), която обаче е по-къса от удвоения предшестващ РР-интервал (Диференциална диагноза: синусова аритмия).
    • Тип II (Mobitz). EKГ: появяват се ЕКГ-паузи, чиято продължителност е два или повече пъти по-голяма от нормалния РР-интервал.
  • SА-блок III степен (пълно прекъсване на провеждането към предсърдния миокард). Ако при това латентният период до включването на нодален или камерен заместителен ритъм продължи по-дълго, се появяват пристъпи на Adams-Stokes подобно на пълния AV-блок. В обичайната ЕКГ SA-блокът III степен не може да бъде различен от ареста на синусовия възел (спиране на синусовия възел).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари