Състояния и заболявания

Синдром на Verner-Morrison

Синоними: Випоми, ВДХХ-синдром (Водниста Диария Хипокалиемия Хипохлорхидрия)

Определение за ВДХХ-синдром

Това е рядко срещан, обикновено злокачествен тумор на панкреаса с повишена продукция на ВИП ("вазоактивен интестинален полипептид") и други панкреасни полипептиди.

Клинична картина

ВДХХ-синдромът включва Воднисти Диарични изхождания, Хипокалиемия, Хипохлорхидрия или ахлорхидрия (подобно на токсина при холера, ВИП активира чревната и панкреасната аденилатциклаза, в резултат на което се стига до усилена панкреасна / тънкочревна секреция), Diabetes mellitus, загуба на тегло, дехидратация, коремни колики, състояния на обърканост

Не пропускайте

Коментари