Състояния и заболявания

Синдром на Verner-Morrison

Синоними: Випоми, ВДХХ-синдром (Водниста Диария Хипокалиемия Хипохлорхидрия)

Определение за ВДХХ-синдром

Това е рядко срещан, обикновено злокачествен тумор на панкреаса с повишена продукция на ВИП ("вазоактивен интестинален полипептид") и други панкреасни полипептиди.

Клинична картина

ВДХХ-синдромът включва Воднисти Диарични изхождания, Хипокалиемия, Хипохлорхидрия или ахлорхидрия (подобно на токсина при холера, ВИП активира чревната и панкреасната аденилатциклаза, в резултат на което се стига до усилена панкреасна / тънкочревна секреция), Diabetes mellitus, загуба на тегло, дехидратация, коремни колики, състояния на обърканост

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари