Състояния и заболявания

Синдром на Сьогрен (Sjogren)

Съдържание

Синдром на Сьогрен (Sjogren) - характеристика

Типична е триадата:

 • Keratoconjunktivitis sicca (изсъхване на очите - ксерофталмия) "dry eye" (сухи очи)
 • Ксеростомия (изсъхване на устата) "dry mouth" (cyxa уста)
 • Хистологична картина: лимфоцитна инфилтрация на слюнчените жлези

Форми на синдрома:

 • Първична форма: "сух синдром"
 • Вторична форма: "сух синдром" при ревматоиден артрит или други колагенози

Синдромът на Сьогрен (Sjogren) е второто по честота системно заболяване след ревматоидния артрит. Съотношението на жените към мъжете възлиза на 9:1. Често е налице асоциация с HLA-DR2 и DR3.

Клинична картина

"Sicca-синдром": налице са оплаквания, предизвикани от изсъхването на очите, устата и другите лигавици; евентуално отичане на паротидната жлеза, евентуално артрит.

Усложнения

 • Рядко въвличане на вътрешните органи (например белия дроб, бъбрека)
 • Рядко развитие на злокачествени лимфоми

Лабораторни данни

 • Ускоряване на утайката (СУЕ), левкопения, анемия, тромбоцитопения (не е задължително)
 • Повишаване на гама-глобулините
 • Положителни ревматоидни фактори (до 50%)
 • SS (Sicca syndrom)-B (La-AT): 50%
 • SS-A (Ro-Ат): 60%
 • Aнтитела, насочени срещу епителните клетки на отводящите пътища на слюнчените жлези

Не пропускайте

Коментари