Състояния и заболявания

Синдром на Сьогрен (Sjogren)

Съдържание

Синдром на Сьогрен (Sjogren) - характеристика

Типична е триадата:

 • Keratoconjunktivitis sicca (изсъхване на очите - ксерофталмия) "dry eye" (сухи очи)
 • Ксеростомия (изсъхване на устата) "dry mouth" (cyxa уста)
 • Хистологична картина: лимфоцитна инфилтрация на слюнчените жлези

Форми на синдрома:

 • Първична форма: "сух синдром"
 • Вторична форма: "сух синдром" при ревматоиден артрит или други колагенози

Синдромът на Сьогрен (Sjogren) е второто по честота системно заболяване след ревматоидния артрит. Съотношението на жените към мъжете възлиза на 9:1. Често е налице асоциация с HLA-DR2 и DR3.

Клинична картина

"Sicca-синдром": налице са оплаквания, предизвикани от изсъхването на очите, устата и другите лигавици; евентуално отичане на паротидната жлеза, евентуално артрит.

Усложнения

 • Рядко въвличане на вътрешните органи (например белия дроб, бъбрека)
 • Рядко развитие на злокачествени лимфоми

Лабораторни данни

 • Ускоряване на утайката (СУЕ), левкопения, анемия, тромбоцитопения (не е задължително)
 • Повишаване на гама-глобулините
 • Положителни ревматоидни фактори (до 50%)
 • SS (Sicca syndrom)-B (La-AT): 50%
 • SS-A (Ro-Ат): 60%
 • Aнтитела, насочени срещу епителните клетки на отводящите пътища на слюнчените жлези

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари