Състояния и заболявания

Синдром на Шварц – Бартер (Schwartz – Bartter)

Синоними: синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон

Съдържание

 1. Синдром на Шварц – Бартер (Schwartz – Bartter)
 2. Диагноза, диференциална диагноза и лечение

Определение за синдром на Шварц – Бартер (Schwartz – Bartter)

Налице е патологично повишена секреция на антидиуретичен хормон (АДХ) с развитие на водна задръжка и хипонатриемия в резултат на разреждане.

Синдромът на Шварц – Бартер (Schwartz – Bartter) не трябва се греши със синдрома на Бартер (унаследявано бъбречно тубулно нарушение със загуба на калий и развитие на хипокалиемия).

Етиология

 • Паранеопластичен синдром (особено дребноклетъчен бронхиален карцином - 80% от случаите)
 • Отпадане на хипофизната регулация на АДХ: процеси в белия дроб (например пневмонии), заболявания на ЦНС (менингит, апоплексия и др.)

Kлинична картина

 • Липса на апетит
 • Гадене, повръщане, главоболие, мускулни гърчове
 • Раздразнителност, настъпване на личностни изменения
 • Евентуално водна интоксикация с неврологични симптоми (ступор, гърчове)
 • Липсват отоци, тъй като водната ретенция възлиза на около 3 - 4 литра

Лабораторни данни

 • Хипонатриемия (често < 110 mmol/l), хипоосмоларитет на серума
 • Въпреки хипотонията на извънклетъчната течност се отделя концентрирана (хипертонична) урина (> 300 mOsmol/l)
 • Нормална функция на надбъбреците и на бъбреците
 • Плазменият АДХ е в норма или повишен (при другите форми на хипонатриемия плазменият АДХ не може да бъде определен)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари