Състояния и заболявания

Синдром на Рей

На английски език: Reye syndrome

Епидемиология

Статистика за синдрома на Рей започва през 1973 година. Върхът от 555 регистрирани случая, докладвани на Центъра за контрол на заболяванията и превенция на САЩ (CDC) е през 1979-1980. Между 1-ви декември, 1980 година и 30 ноември 1997 г, са били съобщени 1207 случаи на синдром на Рей при пациенти под 18 години. През този период, честотата е 0,15-0,88 случая на 100 000 деца на година. Честотата намалява от 1980 г. насам, когато правителството на САЩ е предупредило за връзка между синдрома на Рей и аспирина (ацетилсалицилова киселина). През периода 1985 - 1986 г. са регистрирани 100 случая. През 1987-1993 г. максималните докладвани случаи са 36 на година (0.03-0.06 случая на 100 000 на година). Преди 1970 г. повечето случаи, които са отговаряли на критериите за синдром на Рей са били диагностицирани като енцефалит или интоксикация с наркотици.

Драматичното намаляване на честотата на синдрома на Рей от 1980 г. насам се дължи до голяма степен на намаляване на употребата на аспирин при деца и напредък в диагностициране на вродените грешки в метаболизма (Inborn errors of metabolism - IEM), както и поради идентифицирането на токсини и лекарства, които предизвикват симптоми, идентични със симптомите при Рей синдром. Освен това, вероятно съществуват и случаи по време на пиковите години, които не отговарят напълно на критериите и е възможно укриване на случаи в последните години от лекари. Възможно е също и докладване на случаи, които не са потвърдени в първите години след откриване на заболяването.

В Обединеното кралство, са докладвани 597 случая между 1981 и 1996 година. Честотата на случаи на Рей синдром е намалял рязко в периода след 1983-1984 от 0,63 / 100 000 ( при деца по- малки от 12 години) до 0,11 случая на 100 000 през 1990-1991 г., след предупреждения за връзка между синдрома на Рей и аспирин през 1986 година.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари