Състояния и заболявания

Синдром на Рей

На английски език: Reye syndrome

Патогенеза

Патогенезата е неясна, но изглежда за включване на митохондриалната дисфункция, за инхибирането на окислителното фосфорилиране и бета-окислението на мастните киселини, трябва да има инфектирано с вирус чувствително лице. Дифузно увреждане на митохондриите

Хистологични промени

Хистологичните промени включват цитоплазмена мастна вакуализация в хепатоцитите, отоци в астроцитите и загуба на неврони в мозъка, оток и мастната дегенерация на проксималните каналчета в бъбреците. Всички клетки са плеоморфни, налице е и "набъбване" на митохондриите, които са в намален брой, също и изчерпване на гликогена и минимално възпаление на тъканите. Чернодробната митохондриална дисфункция води като резултат до хиперамониемия, за която се смята, че предизвиква оток на астроцитите, което от своя страна води до мозъчен оток и повишено вътречерепно налягане.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари