Състояния и заболявания

Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН)

На английски език: Acquired immune deficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS

Определение за СПИН

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е заболяване на човешката имунна система, причинено от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). СПИН е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчният имунитет.

Определение за ХИВ

СПИН се предизвиква от човешкия Т-лимфотропен ретровирус, наречен HIV (Human immunodeficiency virus), HIV-1 и HIV-2. Този вирус се свързва избирателно с клетки от имунната система на човешкия организъм (СD4-рецептори на Т-лимфоцитите (Т-хелпери), макрофаги и други), навлиза в тях и ги уврежда. Това са клетки с особено значение за имунната система на човек. Сумата от CD4+-клетки е мерило за здравето на имунната система. Колкото е по-малък броят на тези клетки, толкова по-големи поражения е нанесъл ХИВ. Според Центъра за контрол на болестите на Съединените щати всеки, който има по-малко от 200 CD4+-клетки на микролитър кръв, се счита за болен от СПИН.

Класификация на ХИВ

Група: VI (ssRNA-RT)

Семейство: Retroviridae

Род: Lentivirus

Генетично и антигенно се различават 2 типа ХИВ: ХИВ-1 и ХИВ-2.

Не пропускайте

Коментари