Състояния и заболявания

Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН)

На английски език: Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е заболяване на човешката имунна система, причинено от човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). СПИН е хронично вирусно заболяване, при което се уврежда клетъчният имунитет.

СПИН се предизвиква от човешкия Т-лимфотропен ретровирус, наречен HIV (Human immunodeficiency virus), HIV-1 и HIV-2. Този вирус се свързва избирателно с клетки от имунната система на човешкия организъм (СD4-рецептори на Т-лимфоцитите (Т-хелпери), макрофаги и други), навлиза в тях и ги уврежда. Това са клетки с особено значение за имунната система на човек. Сумата от CD4+-клетки е мерило за здравето на имунната система. Колкото е по-малък броят на тези клетки, толкова по-големи поражения е нанесъл ХИВ. Според Центъра за контрол на болестите на Съединените щати всеки, който има по-малко от 200 CD4+-клетки на микролитър кръв, се счита за болен от СПИН.

Класификация на ХИВ

Група: VI (ssRNA-RT)

Семейство: Retroviridae

Род: Lentivirus

Генетично и антигенно се различават 2 типа ХИВ: ХИВ-1 и ХИВ-2.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари