Състояния и заболявания

Синдром на хипер имуноглобулин E

Синоними: синдром на Hiob

При синдрома на хипер-IgE  се наблюдава се ексцесивно повишаване на IgE. Типични са стафилококовите инфекции на кожата ("студени" абсцеси без признаци на възпаление) и на белия дроб (пневмонии).

Не пропускайте

Коментари