Състояния и заболявания

Синдром на хипер имуноглобулин E

Синоними: синдром на Hiob

При синдрома на хипер-IgE  се наблюдава се ексцесивно повишаване на IgE. Типични са стафилококовите инфекции на кожата ("студени" абсцеси без признаци на възпаление) и на белия дроб (пневмонии).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари