Състояния и заболявания

Синдром на екстрамедуларна миелопоеза

Нормално костният мозък е в състояние да отделя кръвноклетъчни елементи в периферията едва след като последните достигнат определена степен на зрялост:

- за гранулопоезата: от метамиелоцити нататък;

- за еритропоезата: от ретикулоцити нататък;

Този праг представлява своеобразна защита. По такъв начин в периферията не могат да бъдат изхвърлени недостатъчно зрели, функционално негодни клетъчни елементи. Такъв защитен механизъм съществува само в костния мозък. но не и в другите кръвотворни органи. При синдрома на екстрамедуларна миелопоеза от огнищата на кръвотворене в слезката и черния дроб в периферната кръв се изхвърлят също и незрели клетки - предшественици на грануло- и еритропоезата. Налице е левко/еритробластна кръвна картина.

Синдромът се среща при:

  • Миелопролиферативни заболявания (Osteomyelosclerosis)
  • Малигнени тумори, инфилтриращи костния мозък (левкози, мапигнени лимфоми, карциноми)
  • Мраморна болест (на Albers-Schoeneberg)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари