Състояния и заболявания

Синдром на Кушинг (Cushing)

Синоними: заболяване с увеличена синтеза на кортизол

Диагностика

 • Хипергликемия
 • Увеличени натрий и бикарбонати в серума
 • Увеличен серумен кортизол
 • Увеличен свободен кортизол и 17-ОН-кетостероиди в урината
 • Тромбоцитоза
 • При дексаметазонов тест е налице недостатъчно потискане на кортизоловата секреция
 • Полицитемия
 • Намалени калий и хлориди в серума
 • Метаболитна алкалоза
 • Лимфопения
 • Левкоцитоза
 • Запазен дневен профил на кортизола
 • Еозинопения

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари