Състояния и заболявания

Синдром на Кон (Conn)

Съдържание

Определение за синдром на Кон (Conn)

Синдромът на Кон е първична форма на хипералдостеронизъм. Обхваща 0,5% от хипертониците.

Етиология

Аденом на надбъбречната кора, който продуцира алдостерон (80%), хиперплазия на zona glomerulosa на надбъбречните жлези (20%); карциномите са рядкост.

Клинична картина

 • Хипертония (водещ симптом) с евентуално главоболие и евентуално органна увреда.
 • Симптоми на хипокалиемия:
  • Мускулна слабост, запек, промени в ЕКГ (понижаване на ST, поява на U-вълна)
  • Полиурия. полидипсия, хипостенурия - бъбречен безвкусен диабет (diabetes insipidus) вследствие обусловената от хипокалиемията васкуларна тубулопатия.
  • Усилено отделяне на калий през бъбреците (> 40 mmol/24 часа)
  • Метаболитна алкалоза с парестезии (евентуално тетания)

Лабораторни данни

 • Хипокалиемия (винаги), хипернатриемия (в 50% от случаите)
 • Повишаване на алдостерона в плазмата, понижаване на плазмения ренин

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари