Състояния и заболявания

Синдром на Кон (Conn)

Съдържание

Определение за синдром на Кон (Conn)

Синдромът на Кон е първична форма на хипералдостеронизъм. Обхваща 0,5% от хипертониците.

Етиология

Аденом на надбъбречната кора, който продуцира алдостерон (80%), хиперплазия на zona glomerulosa на надбъбречните жлези (20%); карциномите са рядкост.

Клинична картина

 • Хипертония (водещ симптом) с евентуално главоболие и евентуално органна увреда.
 • Симптоми на хипокалиемия:
  • Мускулна слабост, запек, промени в ЕКГ (понижаване на ST, поява на U-вълна)
  • Полиурия. полидипсия, хипостенурия - бъбречен безвкусен диабет (diabetes insipidus) вследствие обусловената от хипокалиемията васкуларна тубулопатия.
  • Усилено отделяне на калий през бъбреците (> 40 mmol/24 часа)
  • Метаболитна алкалоза с парестезии (евентуално тетания)

Лабораторни данни

 • Хипокалиемия (винаги), хипернатриемия (в 50% от случаите)
 • Повишаване на алдостерона в плазмата, понижаване на плазмения ренин

Не пропускайте

Коментари