Състояния и заболявания

Синдром на Chediak-Steinbrinck-Higashi

Това е автозомно-рецесивно увреждане на гранулоцитите с гигантски гранулации в тях, повишена чувствителност към инфекции и частичен албинизъм.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари