Състояния и заболявания

Синдром на Chediak-Steinbrinck-Higashi

Това е автозомно-рецесивно увреждане на гранулоцитите с гигантски гранулации в тях, повишена чувствителност към инфекции и частичен албинизъм.

Не пропускайте

Коментари