Състояния и заболявания

Синдром на болния синусов възел

На английски език: sick-sinus-syndrom (SSS)

Съдържание

  1. Синдром на болния синусов възел
  2. Клинична картина, диагноза и лечение

Към него се отнасят следните ритъмни нарушения:

  • Персистираща синусова брадикардия със субективни оплаквания
  • Интермитентен синусов арест или SA-блок
  • Тахикардно-брадикарден синдром (пароксизмална надкамерна тахикардия или предсърдно трептене/мъждене). След преустановяване на тахикардията следва удължена асистолична пауза преди евентуално отново да се включи брадикарден синусов ритъм, при което се стига до мозъчна исхемия с виене на свят и синкопи. Важно!: Понякога и синдромът на каротидния възел може да насочи лекаря към синдрома на болния синусов възел.

Етиология

  • Исхемична болест на сърцето
  • Кардиомиопатии и миокардит (евентуално с автоантитела, насочени срещу синусовия възел)
  • Идиопатична дегенерация на проводната система (М. Lenegre и М. Lev)

Не пропускайте

Коментари