Състояния и заболявания

Синдром на болния синусов възел

На английски език: sick-sinus-syndrom (SSS)

Съдържание

  1. Синдром на болния синусов възел
  2. Клинична картина, диагноза и лечение

Към него се отнасят следните ритъмни нарушения:

  • Персистираща синусова брадикардия със субективни оплаквания
  • Интермитентен синусов арест или SA-блок
  • Тахикардно-брадикарден синдром (пароксизмална надкамерна тахикардия или предсърдно трептене/мъждене). След преустановяване на тахикардията следва удължена асистолична пауза преди евентуално отново да се включи брадикарден синусов ритъм, при което се стига до мозъчна исхемия с виене на свят и синкопи. Важно!: Понякога и синдромът на каротидния възел може да насочи лекаря към синдрома на болния синусов възел.

Етиология

  • Исхемична болест на сърцето
  • Кардиомиопатии и миокардит (евентуално с автоантитела, насочени срещу синусовия възел)
  • Идиопатична дегенерация на проводната система (М. Lenegre и М. Lev)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари