Състояния и заболявания

Сърдечна недостатъчност

На английски език: heart failure (HF)

Диуретици при сърдечна недостатьчност

При остра сърдечна недостатъчност с (заплашващ) белодробен оток е показано незабавно венозно приложение на бримков диуретик (например Furosemid). При хронична сърдечна недостатъчност с белодробен застой и/или отоци се осъществява перорален внос на диуретици в ниски дози, комбинирани с други средства, повлияващи сърдечната недостатъчност. При продължително лечение често е достатъчно интермитентно даване на диуретика на всеки 2-ри или 3-ти ден еднократно сутрин. Така предизвикваната от него диуреза не нарушава нощния сън. Монотерапията с тиазиди изисква едновременното субституиране на К+ (богата на калий диета или даване на калиеви препарати).

Калийсъхраняващите диуретици, които са противопоказани при бъбречна недостатъчност поради опасност от хиперкалиемия, са подходящи за комбиниране с тиазиди, тъй като балансират калиуретичния ефект на последните. Бримковите диуретици се включват едва при високостепенна сърдечна недостатъчност или при бъбречна недостатъчност (серумен креатинин > 2 mg/dl).

Диетичните "ябълково-оризови дни" също могат да предизвикат лека диуреза. Във фазата на разнасяне на отоците стремежът е насочен към бавна редукция на теглото (max. 1 kg на ден). Болните трябва да бъдат претегляни ежедневно. Винаги трябва да се провежда профилактика на тромбемболиите (ниски дози хепарин), тъй като рискът от тях е голям! Когато приемът на готварска сол не е ограничен, както когато се вземат нестероидни противовъзпалителни средства, ефектът на диуретиците е отслабен!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари