Състояния и заболявания

Салмонелози

Причинителят е от тифус-паратифус-ентеритната група (ТПЕ): салмонелите са грамотрицателни, безспорови, подвижни и камшичести бактерии. Различават се 3 антигена:

  • О-антиген (соматичен антиген)
  • Н-антиген (камшичест антиген)
  • Vi-антиген (антиген на вирулентността)

Посредством определянето на О- и Н-антигени с антисеруми салмонелите се подразделят на над 2000 серотипа по схемата на Kauffmann-White.

  • Причинители на тифа:
    • S. typhi
    • S. paratyphi В (А и С само в тропиците)
  • Причинители на ентерита (2000 серотипа): най-често срещаният серовариант е S. enteritis (предимно фаготип 4)

Тифните причинители са изключително патогенни за човека (единственият резервоар е човекът!). От червата те попадат в кръвта и довеждат до обща циклична инфекция със сепсис.

Причинителите на ентеритите са патогенни за човека и за животните (зооантропонози), те остават в червата (локална инфекция на тънкото черво с пристъпни диарични изхождания след кратък инкубационен период) и поради това не довеждат до образуването на антитела (Реакцията на аглутинация пo Видал няма диагностично значение).

Важно!: Инфектираните, заболелите, както и пациентите, които отделят причинителя, задължително подлежат на бързо известие!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари