Състояния и заболявания

Съдови хеморагични диатези

При съдово обусловените хеморагични диатези (които относително рядко водят до сериозни кръвоизливи) тромбоцитите и плазмените фактори на кръвосъсирването са в норма. Времето на кървене може и да бъде удължено, а намалената капилярна резистентност - да се прояви чрез позитивиране на теста на Rumpel-Leede: след 10 - 15 минутен максимален венозен застой посредством маншетата за мерене на кръвното налягане (при още доловим радиален пулс) в областта на лакътната гънка се появяват точковидни кръвоизливи. Капилярната резистентност може да бъде изследвана посредством налагането на вендузи. Двата теста могат да покажат патологични резултати и в случаи на тромбоцитно обусловена склонност към кръвотечение.

Не пропускайте

Коментари