Състояния и заболявания

Съдови хеморагични диатези

При съдово обусловените хеморагични диатези (които относително рядко водят до сериозни кръвоизливи) тромбоцитите и плазмените фактори на кръвосъсирването са в норма. Времето на кървене може и да бъде удължено, а намалената капилярна резистентност - да се прояви чрез позитивиране на теста на Rumpel-Leede: след 10 - 15 минутен максимален венозен застой посредством маншетата за мерене на кръвното налягане (при още доловим радиален пулс) в областта на лакътната гънка се появяват точковидни кръвоизливи. Капилярната резистентност може да бъде изследвана посредством налагането на вендузи. Двата теста могат да покажат патологични резултати и в случаи на тромбоцитно обусловена склонност към кръвотечение.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари