Състояния и заболявания

Ревматоиден артрит

Синоними: хроничен полиартрит (ХП)
На английски език: rheumatoid arthritis (RA)

Определение за ревматоиден артрит (PA)

Ревматоидният артрит e хронично възпалително системно заболяване, което води до синовиит, артрит, бурсит и тендовагинит. Понякога може да се стигне до извънставни органни манифестации. Прогресиращият тласъчен ход на заболяването може да доведе до деструкция на ставите и инвалидизиране.

Ревматоидният артрит засяга 1% от населението. Среща се най-често през четвъртото десетилетие. Съотношението на жените към мъжете възлиза на 3:1 до 4:1. Наблюдава се фамилност. Около 60% от пациентите са носители на HLA-DR4 (честотата на това носителство у здрави е около 25%).

Етиологията е неизвестна.

Патогенеза

Налице е индуцирано от неизвестни фактори автоимунно възпаление на ставната лигавица (синовията) с участие на автореактивни Т-хелпери, В-лимфоцити, плазмоцити и т.нар. dentritic cells (които произхождат от моноцитите/макрофагите). Тези клетки произвеждат цитокини (например интерлевкин 1 и 6, туморнекротизиращ фактор), имуноглобулини и автоантитела срещу Fc-фрагмента на IgG  (ревматоидни фактори). Задебелената синовия (панус) се разпростира върху хрущяла. Стига се до активиране на комплемента и освобождаване на медиатори на възпалението и агресивни по отношение на хрущяла ензими (например колагеназа, еластаза), вследствие на което в крайна сметка се разрушават ставните хрущяли и граничещата кост.  Като рагоцити се обозначават гранулоцитите от ставната течност (синовиална течност), които са фагоцитирали имунни комплекси от IgG и ревматоидни фактори. Системното въвличане на вътрешните органи вследствие развитието на имунокомплексен васкулит е по-рядко срещано.

Щайнброкерова класификация на анатомичните стадии при ревматоиден артрит

  • Степен I: Лека остеопороза в зоната на артритно изменената става
  • Степен II: Евентуално допълнителна мускулна атрофия в околоставните участъци
  • Степен Ill: Допълнителни хрущялно-костни деструкции, разпространена мускулна атрофия, деформации на ставите
  • Степен IV: Допълнителни вкостени анкилози

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари